Arhive lunare: martie 2013

Bibliotecile publice din Raionul Străşeni

Bibliotecile publice din Raionul Străşeni
1. Raionul Străşeni

Poziţia geografică
Raionul Străşeni este situat în partea de centru a republicii, aşezat la 23 km de capitala ţării Chişinău.

Suprafaţa totală
729 km2

Populaţia
Populaţia raionului Străşeni constituie 88 mii 763 locuitori, dintre care:
– populaţia urbană – 19 666 mii
– populaţia rurală – 69 097 mii

Structura administrativ-teritorială
Raionul Străşeni are în total 39 de localităţi, inclusiv oraşele Străşeni şi Bucovăţ şi 37 de sate. În structura teritorial-administrativă sunt 27 primării.

Economia
În raion sunt înregistraţi în total 23817 agenţi economici.
Ponderea terenurilor agricole constituie 34439 ha din suprafeţele totale de teren.
Pămîntul arabil ocupă 18903 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole,
– plantaţiile de livezi – 3386 ha
– viile ocupă – 8292 ha, păşunile – 3244 ha
– plantaţii de arbuşti fructiferi – 242 ha
– pîrloagă – 371 ha
– altele 451 ha.
Ramurile principale ale economiei raionului sunt agricultura şi industria prelucrătoare. Condiţiile climaterice şi de sol favorizează creşterea cerealelor, porumbului, florii-soarelui, strugurilor, legumelor, fructelor şi altor culturi. Din resursele minerale în raion avem: piatră brută, pietriş şi prundiş la cariera din Micăuţi şi nisip pentru construcţie. Solul în majoritate este de tip cernoziom cu fertilitate înaltă. Pe teritoriul raionului avem cel mai mare lac de acumulare a apelor Ghidighici şi apă potabilă în bazinul de la Micăuţi la o adâncime de 200 m. Serviciile de comunicaţie sunt prestate în raionul Străşeni de două întreprinderi „Moldtelecom” şi „Poşta Moldovei”.
În teritoriu activează 15 fabrici de procesare a strugurilor, o fabrică avicolă la Bucovăţ. Industria raionului e reprezentată de 17 întreprinderi. Cele mai mari uzine: SA „Marşrut”, SA „CAAN” (utilizează în jur de 25% din potenţial, care este dat în arendă agenţilor economici mai mici), Uzina experimental-mecanică (inclusă în Programul naţional de privatizare).

Transportul şi comunicaţiile.
Toate localităţile au rute regulate către centrul raional şi capitală, Teritoriul raionului este traversat de calea ferată, mijloc de comunicaţie utilizat pe larg la transportarea mărfurilor de către întreprinderile raionului, şi mai cu seamă a or. Străşeni. Raionul este traversat de drumul naţional Chişinău-Ungheni.

Educaţie
În raionul Străşeni activează 42 instituţii de învăţămînt, inclusiv:
Numărul total de elevi: 10721.
Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 1040 pedagogi.

Sănătate
În raionul Străşeni funcţionează:
– un spital cu fondul general de 192 paturi;
– un centru al medicilor de familie în componenţa căruia sînt 15 oficii ale medicilor de familie
– 13 centre de sănătate
– 9 oficii de sănătate
În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Străşeni îşi desfăşoară activitatea
– 134 medici
– 297 personal mediu asistenţei medicale
– 306 personal sanitar şi auxiliar

Cultură
În raionul Străşeni funcţionează 72 instituţii de cultură:
– 1 casă de cultură
– 32 Cămine culturale, cluburi
– 35 biblioteci publice
– 2 şcoli de artă
– 3 muzee
– 1 complex monastic cu renume

2. Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu”
Adresa – MD-3701 or.Străşeni, str. M.Eminescu, 37
Tel. 0237 22767

Director – Nadejda Pădure
Tel. 0237 22244, email nadipadure@yahoo.com

3. Şef Secţie raională cultură –
Vera Schirliu
Tel. 0237 27907

4. Specialist principal în probleme muzee, patrimoniu, biblioteci
Ludmila Reuţoi
Tel. 0237 28143

5. Orar de funcţionare
Luni / Vineri – 9.00 – 18.00
Duminică – 10.00 – 14.00
Zi fără program – sâmbăta

6. Scurt istoric al BPR „M.Sadoveanu”

Biblioteca raională din Strășeni a fost întemeiată în anul 1947. Fondul bibliotecii pe atunci constituia 2318 cărți. Personalul bibliotecii număra 3 lucrători. Anual biblioteca deservea 3000 cititori, iar între timp se mărește și fondul bibliotecii pînă la 25000 exemplare. Biblioteca se transformă într-un centru metodic, se deschid noi secții, sala de lectură, fondul ambulant. Personalul bibliotecii crește pînă la 5 lucrători.
În anul 1953 se deschide biblioteca pentru copii, cu un fond de cărți de 1900 exemplare. Biblioteca pentru copii pe atunci se afla într-o clădire veche închiriată. Cititorii-copii erau deserviți de 2 lucrători.
Începînd cu anul 1970 se efectuează centralizarea bibliotecilor și biblioteca raională este numită bibliotecă centrală. Se deschid noi oficii (relații cu publicul – 7 lucrători, oficiu de prelucrare și completare a fondurilor – 5 lucrători, oficiul consultativ – 2oameni, oficiul de informare – 2 lucrători). Fondul bibliotecii crește pînă la 52 mii cărți, crește numărul cititorilor și variate devin cerințele lor.
Datorită schimbărilor politice din țară, în anul 1990 colecția de carte a bibliotecii este transferată în clădirea fostului comitet raional de partid. Astfel se îmbunătățesc condițiile de activitate a lucrătorilor bibliotecii. Numărul beneficiarilor a crescut cu 5479, numărul de împrumuturi constituia 87839.
În anul 1991 în cadrul relațiilor culturale stabilite de Ministerul Culturii din Republica Moldova și România se stabilesc relații de colaborare cu Biblioteca județeană ”Panait Istrati” din Brăila. În toamna aceluiași an, se efectuează vizite reciproce de colaborare în Brăila și Strășeni. Datorită înfrățirii acestor două biblioteci, din Brăila a fost primită prima donație de carte românească de 4961 volume.
În anul 1992 prin Hotărîrea Nr. 167 din 10.11.92, în legătură cu împlinirea a 45 ani de la înființarea bibliotecii, primăria orașului Strășeni hotărăște a conferi Bibliotecii publice a orașului Strășeni, numele scriitorului Mihail Sadoveanu.
La 30 – 31 octombrie 1995, Biblioteca primește prima donație de carte din România pentru filiala de carte românească. Dar abia la 15 ianuarie 1997 noua bibliotecă – filiala de carte românească a putut să-și primească primii cititori. În decembrie 1996 din Brăila a mai fost adus un lot de carte de 4200 exemplare și mobilier. Însă deschiderea oficială, inaugurarea filialei de carte românească a avut loc la 6 martie 1997. Către acea dată biblioteca avea înscriși 377 cititori și un împrumut de 2263 publicații. În această zi biblioteca i-a avut ca oaspeți pe colegii din Brăila, oaspeți din București și alte orașe din România. Ambasada României la inaugurare a fost reprezentată de domnul Romeo Săndulescu, care a dus în dar un lot de carte. De asemenea cu un lot de carte din partea Fundației ”Soros” a venit și dna Claudia Balaban, directorul Bibliotecii Naționale pentru copii ”Ion Creangă”. La sărbătoare au fost și alți oaspeți din republică și din localiatate.
În anul 2012 Biblioteca Publică Raională ”M. Sadoveanu” a sărbătorit 115 ani de lectură publică în orașul Strășeni, 65 de ani ai bibliotecii raionale, 20 de ani de cînd biblioteca poartă numele ”Mihail Sadoveanu” și 15 ani ai filiale de carte românească. Cu acest prilej au fost organizate Zilele bibliotecii, în cadrul cărora s-au desfășurat un șir de evenimente culturale și anume: lansarea romanului ”Foka” de Ion Anton, întîlnirea cu scriitorii Nicolae Dabija și Aurelian Silvestru, un simpozion omagial ”Biblioteca Publică Raională ”M. Sadoveanu” – bilanțuri și perspective la răspîntie de ani”, lansarea Colecției de carte în limbi străine în cadrul filialei de carte românească și alte activități.

7. Acces la baze de date
Biblioteca M.Sadoveanu oferă utilzatorilor acces atât la colecţia tradiţională de carte, cât şi la resursele din internet prin intermediul Centrului de informaţii comunitare, deschis la 02 aprilie 2002. La dispoziţia utilizatorilor sunt 4 compiutere, scaner, printer.
În raionul Străşeni 7 biblioteci deţin calculatoare, din ele 5 au conectare la internet. La dispoziţia utilizatorilor din raion sunt 13 compiutere, 6 imprimante, 3 scanere.

8. Lista bibliotecilor publice din raionul Străşeni

Nr.d/o Biblioteca Publică Director/șef de bibliotecă telefon e-mail
1 BPR „M. Sadoveanu» Nadejda Pădure 0237 22244 nadipadure
@yahoo.com
2 Filiala de carte românească Rogacico Lilia 0237 22767
3 Bucovăț Hachi Lidia 0237 62214
4 Căpriana Scutaru Tatiana 0237 68610
5 Chirianca Goncear Iulia 0237 50350
6 Ciobanca Popescu Maria 0237 77355
7 Codreanca Erhan Lilia 0237 75578
8 Cojușna Tertiuc Ana 0237 43200
9 Dolna Boghiu Viorica 0237 58462
10 Drăgușeni Hrițcu Maria 0237 57361
11 Făgureni Caminschi Silvia 0237 56254
12 Gălești Rodideal Angela 0237 53671
13 Ghelăuza Munteanu Tamara 0237 92780
14 Greblești Caracaș Ana 0237 52285
15 Lozova Gore Viorica 0237 47026
16 Lupa-Recea Guțu Victoria 0237 93277
17 Micăuți Malîi Tatiana 0237 64612
18 Micleușeni Dragan Veronica 0237 67228
19 Negrești Șargu Zinaida 0237 92562
20 Onești Cojocaru Raisa 0237 51225
21 Pănășești Calmîș Eugenia 0237 77256 eugenia.calmis@gemail.com
22 Rassvet Poiană Galina 0237 62590
23 Recea Bortă Ana 0237 41731
24 Redeni Panfil Vasilida 0237 57763
25 Romanești Usatiuc Ludm.
0237 60191
26 Roșcani Murea Maria 0237 65478
27 Saca Donoagă Lidia 0237 59240
28 Scoreni Staver Olga 0237 74038 olga.staver
@mail.ru
29 Sireți Gonța Valentina 0237 71737
30 Stejăreni Chircu Victor 0237 69008
31 Tătărăști Marola Victoria 0237 66551 marolavictoria
@mail.ru
32 Țigănești Rotari Vera 0237 93582
33 Voinova Mogîldea Galina 0237 76252
34 Vorniceni Șchiopu Raisa 0237 46816
35 Zubrești Costin Nina 0237 79640
9. Indicatorii de performanţă pentru anul 2012
Bibliotecile publice din raionul Străşeni

Indicatorii
I. Contextul bibliotecii
Cheltuieli total 2184400
Populaţia ţintă 91346
1. Cheltuieli total
a) Per capita 23.9
b) Per utilizator 91.4

2. Cheltuieli pentru achiziţii 234900
a) Per capita 2.6
b) Per utilizator  9.8
3. Cheltuieli de capital per capita 0.2
II. Personalul bibliotecii
4. Personal(inclusiv, tehnic) 68
a) La 1.000 de locuitori 0.7
b) % personalului de specialitate 73
5. Cheltuieli pentru personal 1581800
a) Per capita 17b) % cheltuielilor pentru personal 72.4

III. Spaţiul bibliotecii; ore de funcţionare
6. Spaţiul bibliotecii 3500 m.p.
a) Per capita 0.03
b) Per utilizator 0.1
7. Timp mediu de funcţionare pe săptămînă 35.5
IV. Serviciile pentru public; Utilizatorii
8. Utilizatorii înscrişi / activi
22500/
15500
a) Utilizatori înscrişi ca % din populaţie  24.6
b) Utilizatori activi ca % din populaţie 17.0
9. Cost per utilizator activ 140.9
V. Utilizarea bibliotecii
10. Vizite la bibliotecă 154700
a) Per capita  1.7
b) Per utilizator activ 10.0
c) Persoane intrate zilnic în bibliotecă 729
11. Cost per vizită la bibliotecă 14.1
12. Documentele bibliotecii
a) Colecţii 323700
13. Exemplare în stoc
a) Per capita 3.5
b) Per utilizator  14.4
14. Exemplare adăugate stocului 9600
a) Per capita 0.1
b) Per utilizator 0.4
15. Rata de înnoire a stocului 33 ani
VI. Împrumutul documentelor
16. Documente împrumutate 357300
a) Per capita 3.9
b) Per utilizator activ 23.0
17. Rulajul colecţiei  1.2
18. Cost per împrumut  6.1

10. Manifestări culturale şi ştiinţifice
– Zilele Bibliotecii Publice Raionale „M.Sadoveanu”
– Cenaclul „Cultură şi civilizaţie”
– Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii
– Simpozion al bibliotecarilor publici şi şcolari de ziua profesională a bibliotecarilor
– Concursul mărţişoarelor (12 ediţii)
– Concursul declamatorilor către Sărbătoarea Naţională „Limba noastră” (12 ediţii)
– Participare în organizarea şi desfăşurarea Festivalului Naţional „Eminesciana”
– Concurrsul de creaţii „Dor de Eminescu” şi altele.

Bibliotecile publice din raion au organizat pe parcursul anului 2012 un șir de acțiuni culturale:
1. În anul 2012 Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” a sărbătorit 115 ani de lectură publică în oraşul Străşeni, 65 de ani ai bibliotecii raionale şi 15 ani ai filialei de carte românească. Cu acest prilej au fost organizate Zilele bibliotecii, în cadrul cărora s-au desfăşurat un şir de evenimente culturale şi anume: lansarea romanului „Foka” de Ion Anton, întâlnirea cu scriitorii Nicolae Dabija şi Aurelian Silvestru, un simpozion omagial „Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” – bilanţuri şi perspective la răspântie de ani”, lansarea Colecţiei de carte în limbi străine în cadrul filialei de carte românească şi alte activităţi.

2. Festivalul Naţional al cărţii şi lecturii, ediţia a doua:
– Întâlnirea cu scriitorii şi oamenii de cultură Vasile Romanciuc, Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu, Aurelian Silvestru, Mihai Stan,Victor Petrenco, Gheorghe Coandă, Ovidiu Cîrstina, Ion Mărculescu (5 septembrie)
– Conferinţă pe carţile “Fărâme de suflet” şi “Temă pentru acasă” în prezenţa autorilor Aurelian Silvestru şi Nicolae Dabija.
– Ore musicale, serate şi prezentări de carte dedicate Doinei şi lui Ion Aldea Teodorovici.
– Acţiuni de prezentare a cărţilor scriitorului Spiridon Vangheli.
3. Festivalul de muzică şi poezie „Eminesciana” din pădurea Scorenilor – expoziţie de publicații, expoziţie de desene ale copiilor pe marginea operei lui M.Eminescu (iunie).
4. Şedinţele Cenaclului “Cultură şi civilizaţie” la BPR “M.Sadoveanu” :
– “Eminescu, eternul Eminescu”
– “Grigore Vieru – Şi nefiind printre noi el ne adună”
– „Vasile Romanciuc – curăţenie sufletească şi rigoare artistică” cu prezenţa scriitorului.
5. Scriitori care au mai fost prezenţi la acitivităţile bibliotecii în anul 2012: Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Aurelian Silvestru, Iulian Filip, Andrei Burac, Sivia Ursachi, Ion Ciocanu, Ana Sofroni, Alexandru Plăcintă şi alţii .
6. Concurs de creații literare “Dor de Eminescu”, ediţia a cincea (iunie).
7. Concursul literar republican “La izvoarele întelepciunii” dedicat scriitorului Spiridon Vangheli: Ciclu de acțiuni în tot raionul (martie- aprilie)
8. Conferinţa bibliotecarilor cu prilejul zilei profesionale la 23 aprilie. În program: topul celor mai bune biblioteci din raion, topul celor mai buni cititori.
9. Actiuni de promovare a lecturii pentru copiii de la Centrul „Prometeu”:
– Aprindeţi luminile şi ascultaţi colindele – matineu .
– Lecturile de vineri – săptămânal.
– Eroii cărţilor – concurs de desene.
– De ziua măicuțelor- matineu etc.
– Suntem diferiţi, dar avem acelaşi zâmbet
10. Zilele europene ale patrimoniului : Expoziții și masă rotundă “Consiliul Europei – noi oportunități pentru Moldova” (septembrie)
11. Concursuri pentru copii:
– Concursul Mărțișoarelor, ediția a XI-a
– Concursuri de desene “Moldova – plai natal” , “Copilaria în mii de culori”
– Concursul declamatorilor “Eu nu mă las de limba noastră” (31 august).
12. Matinee
– Naşterea Domnului (ianuarie)
– Asteptăm pe Moş Nicolae
– Să-mi cânți frumoasă primăvară (martie)
– În grădina copilăriei (pentru copiii invalizi)
– Univers crengian
– Toamna de aur la Strășeni (octombrie)
– Am venit să vă urăm(decembrie)
Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” în cadrul acordului de colaborare cu Centrul de zi pentru oamenii în etate „Neoumanist” a organizat pe parcursul anului 2012 diverse de acţiuni culturale (expoziții, prezentări de carte).
Un şir de acţiuni literare au fost dedicate scriitorului Spiridon Vangheli:
– Medalioane literare, matinee şi expoziţii „ Spiridon Vangheli: pe urmele inocenţei înnobilatoare” (Grebleşti, Oneşti, Tătăreşti, Găleşti, Negreşti);
– Prezentări, discuţii de carte, victorine „Spiridon Vangheli – veşnicul copil al neamului”, „Copiii în cătuşele Siberiei” (Căpriana, Pănăşeşti, Roşcani, Cojuşna)

Anul 2012 a fost marcat ca Anul Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Cu acest prilej în toate bibliotecile au fost amenajate expoziţii de publicaţii, organizate medalioane muzicale, serate muzical-literare şi alte activităţi:
– „Clopotul învierii” – oră de poezie (Grebleşti, Zubreşti, Căpriana)
– „Două păsări aripi de vis” – serate (Voinova, Oneşti, Scoreni) etc.

În tot raionul s-au desfășurat acțiuni în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Național al cărții si lecturii, dedicat artiştilor martiri Ion şi Doina Aldea Teodorovici, scriitorului pentru copii Spiridon Vangheli şi jubileului Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, care au avut loc în perioada 31 august – 5 septembrie:
– Concursuri ale declamatorilor (BPR M.Sadoveanu, Vorniceni)
– Recitaluri de poezie, serate “Imn limbii materne” (Drăguşeni, Zubreşti, Găleşti, Sireţi)
– Întâlnirea ci scriitorii Nicolae Dabija şi Aurelian Sivestru (Vorniceni)
– Totalurile Programului Lecturile Verii (Scoreni) etc.
Activitate informațională și bibliografică
Biblioteca Publică Raională “M.Sadoveanu” a elaborate în anul 2012:
• Buletinul informativ BIBINFO;
• Buletinul informativ „Lecturile verii 2012. Cărţile nu au vacanţă”.
• A fost elaborată biobibliografia „Constantin Bobeică. Pedagog. Publicist. Patriot” (se află în tipar).
• Lucrări bibliografice „Istoria bisericilor din raionul Străşeni” „Muzica – adevărata lume a universului”.
• Pliante „Cărţi jubiliare în anul 2012” , „Cele mai bune cărţi din Basarabia secolului XX”, „2012 – Anul Ion şi Doina Aldea Teodorovici” şi altele.
• Lista de recomandare „Cele mai frumoase cărţi ale copilăriei”, „Citeşte-i copilului tău” şi altele.

11. Parteneriat
Biblioteca M.Sadoveanu are încheiat un accord de colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” din Brăila, România privind activitatea filialei de carte românească din or.Străşeni.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Elita culturală străşeneană în jurul a două cărţi: „Podul Mirabeau” şi „Altă iubire”

Noi, bibliotecarii ştim foarte bine să organizăm sărbători de suflet, având ca protgonişti personalităţi marcante din jurul nostru, care ne îmbogăţesc şi înfrumuseţează viaţa şi mai puţin ne pricepem la organizarea propriilor sărbători. Iată că ziua de 20 martie a fost o excepţie. Bibliotecarii din Biblioteca Publică Raională „M.Sadovenu” Străşeni au adunat elita culturală a raionului la propria sărbătoare – lansarea cărţilor „Podul Mirabeau” şi „Altă iubire” semnate de doi colegi, bibliotecari de profesie: Alexe Rău şi Nadejda Pădure. Le-a stat frumos alături. Doi bibliotecari, profesionişti de vocaţie, directori a două biblioteci de prestigiu.

A fost un eveniment luminos, mai rar întâlnit în mediul profesiei noastre, un moment marcat de mândrie pentru bibliotecă şi bibliotecari, un moment în care creşti în ochii proprii, văzând bucuria adusă celor din jur.

Atâţea mari scriitori, cu nume grele în literatura universală au cochetat cu profesia de bibliotecar, adăugându-i valoare şi prestanţă, că este absolut firesc ca şi breasla noastră să dea nişte mesageri care să-şi potrivească zborul spre alte înălţimi.

N-am îndrăznit să mă pronunţ pe marginea cărţii semnate de domnul Alexe Rău( a paisprezecea la număr), creaţia căruia este în vizorul a unor mai scriitori şi critici literari, precum Mihai Cimpoi, Alex Ştefănescu, Adrian Dinu Rachieru şi mulţi alţii din întreg arealul românesc.

Nadajda Pădure este, însă, la cartea ei de debut. Persoane cu mai mare pricepere în ale poeziei, şi cititorul va trebui să le dea crezare, vorbesc despre un debut în forţă. Fiecare poezie este o trăire aparte, atinge corzi şi trezeşte furtuni de sentimente.

Un vulcan de energie în viaţa reală, în viaţa imaginară a poeziei Nadejda apare învăluită de ceaţa nostalgiei şi tristeţii. Atâtea întrebări… „ce ai cu mine toamnă?”, „ce aveţi cu cerul meu, păsări negre?” Chiar şi poezia „Nu întreb” tot o întrebare este. Îi doresc din suflet să găsească răspunsul care s-o bucure şi să-i dea puteri să trescă senin, frumos cu demnitate peste toate întrebările care-i stau piedică în calea spre fericire.

Prin această lucrare Nadejda se alătură şirului altor bibliotecari scriitori Alexe Rău, Călina Trifan, Alexandru Frişcu, etc care au contribuit şi pe această cale la sporirea capitalului de imagine pozitivă a profesiei de bibliotecar.

Nadejda este oglinda fidelă a bibliotecarului model care este oriunde o cere situaţia: la locul de muncă în bibliotecă, prima ei mare iubire, la simpozioanele de nivel naţional, zonal sau local pentru a invăţa din experienţa altora, dar şi a împărtăşi din exerienţa proprie; în mediul virtual acolo unde este utilizatorul sau potenţialul utilizator al bibliotecii, unde sunt colegii- bibliotecari, dar şi prietenii care împărtăşesc aceiaşi dragoste pentru literatură şi frumos, şi în alte locuri, dădătoare de inspiraţie pe care noi, poate, încă nici nu le cunoaştem. Prietenii de pe Facebook conosc câte întâlniri cu arta şi inspiraţia ne-a intermediat. De ceva vreme Nadejda nu mai încape în limitele profesiei şi pe aripile imaginaţiei se răsfrânge încet spre alte dimensiuni, poezie, muzică, artă fotografică unde nu există unităţi de măsură.

Nadejda este printre colegii dragi mie, cu care relaţiile profesionale s-au extins să încapă şi vraja prieteniei şi la care nu poţi să te gândeşti decât cu multă lumină. O felicit sincer cu această frumoasă realizare şi-i doresc alte multe şi fascinante realizări şi prieteni mulţi care să se bucure de bucuria ei.

Această „Altă iubire” pe care fiecare o poate interpreta în felul său, dar în cazul Nadejdei este vorba de iubirea pentru poezie, o doresc să nu fie în detrimentul celei dintâi, profesiei de bibliotecar şi funcţiei de director al unei biblioteci raionale de prestigiu, dar s-o înnobileze aşa cum numai oamenii dăruiţi şi mărinimoşi pot să o facă.

Vera Osoianu

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized