Arhive lunare: August 2013

Valentina Casian, primarul or. Străşeni, despre carte

                                                                                                    “Prieten bland al sufletului meu – tu mi-ai deschis a ochilor lumină”

M. Eminescu

Cartea este viaţa timpului. Tot ceea ce ai reuşit sau nu ai reuşit să trăieşti în această viaţă găseşti în carte. Multitudinea de idei, sentimente, trăiri, contemplări – toate aceste lucruri le putem găsi în cărţi. Tot ce se poate gândi despre o lume încape într-o carte.
Cartea este un univers în care ne regăsim fiecare dintre noi cu grijile, nevoile, dar şi bucuriile noastre. În această lume schimbătoare până la urmă un singur prieten rămâne neschimbat – cartea. Părinţii ne ajută să devenim oameni, iar cărţile – să rămânem.
Sunt ferm convinsă, că organizarea  Festivalui Național al Cărții și Lecturii va  reuni locuitorii oraşului Străşeni întru promovarea cărţii, a celor mai incontestabile valori ale neamului nostru.
Felicit pe toţi cei care au venit cu ideea  organizării Festivalului Naţional al Cărții și Lecturii, Vă mulţumesc pentru efortul depus şi Vă doresc succese în continuare.

Cu mult drag pentru toţi iubitorii de carte,
Valentina Casian
Primarul or. Străşeni

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Lansarea Campaniei Naționale „Cartea – dar neprețuit”

Evenimentul zilei de 28 august 2013 la Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” din orașul Strășeni a fost lansarea Campaniei Naționale „Cartea – dar neprețuit”, care se va desfășura în republică în perioada 31 august – 5 septembrie și face parte din acțiunile – cheie ale Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a III-a. Menirea acestei Campanii Naționale este de a sensibiliza opinia publică, cetățenii, oamenii de afaceri, factorii de decizie de a contribui la susținerea bibliotecilor publice prin donații de carte, starea colecțiilor cărora lasă mult de dorit în rezultatul finanțărilor insuficiente din ultimile decenii.
Acțiunea de la BPR „M.Sadoveanu” din Strășeni a fost organizată „sub semnul Domniei Sale Cartea”, cum a menționat academicianul Mihai Cimpoi și al cărui DICȚIONAR ENCICLOPEDIC „Mihai Eminescu” a fost prezentat publicului larg în prezența oaspeților speciali, buni prieteni ai cărții și bibliotecii, Vasile Bahnaru, dr. Habilitat, directorul Institului de Filologie al Academiei de Științe, Verei Osoianu, director adjunct la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, poeților Iulian Filip, Ianoș Țurcanu și Nichita Danilov.
Pentru a confirma spusele lui John Glaswothy „îmi place să ajut oamenii care se ajută singuri” că suntem capabili de a ne ajuta singuri pe noi înșine am oferit în dar bibliotecii două antologii de poezie și de proză modernă românească, editate de site-ul literar „Confluențe lirice” la Editura PIM Iași.
Surpriza cea mare a evenimentului a fost donația a 1043 de cărți în sumă de 14111 lei, oferite de AO „Centrul de Cultură și Carte Românească” (președinte academicianul Mihai Cimpoi, vicepreședinte dr. în științe filologice scriitorul Iulian Filip), care a fost înmânată festiv bibliotecii.
De asemenea cu o donație de carte în această zi a venit Primăria orașului Strășeni, iar o colecție de carte educațională a ajuns tocmai de la Săcele, România, adusă în dar de tânărul Paul Szasz Sebes.
Prezența renumitului cor „Burebista” de la Casa raională de cultură Strășeni (conducător artistic Anatol Șoldea) a întregit sărbătoarea și a oferit celor prezenți în sala de lectură a bibliotecii momente de revelație sufletească.
La finalul acțiunii tot publicul a mers în Parcul Eminescu, unde Instiitutul Cultural Român în colaborare cu Secția raională cultură Strășeni au vernisat expoziția „Vreme trece, vreme vine” – Eminescu în imagini.
Suntem în speranța că Campania Națională „Cartea – dar neprețuit” va găsi răsunet în inimile cetățenilor țării noastre și fiecare om de bună credință va găsi posibilitatea să ofere o carte dragă bibliotecii dragi.

Nadejda Pădure, director BPR „M.Sadoveanu” Strășeni

5 comentarii

Din categoria Uncategorized

Programul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii

 

Programul

acţiunilor culturale în cadrul

Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii,

ediţia a III-a,

31 august – 5  septembrie 2013

 

28 august  1100

Lansarea Campaniei Naţionale „Cartea – dar nepreţuit”

 

Invitaţi de onoare:

Mihai Cimpoi 

Vasile Bahnaru

Valeriu Matei

Iulian Filip

 

31 august 

 

1000   Deschiderea Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii

Prezentarea expoziţiilor

  •  Limba este întâiul poem al unui popor
  •  Rătăcind prin timpul cărturarului Nicolae Dabija
  •  „Credinţa mea e să ridic Cuvântul

La marea revoluţie-a tăcerii” (Poetul Arcadie Suceveanu la răspântie de vremuri)

  •  Plai natal cu vers de doină (expoziţie de desene)
  •  Cărţi jubiliare
  •  Cărţile lui Spiridon Vangheli în desenele copiilor

 

1100 Concursul declamatorilor

„Este-a noastră limba noastră şi noi suntem cu ea popor”

(în amintirea poetului Dumitru Matcovschi)

 

1400     Vizitarea  Salonului Internaţional de Carte  de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

 

1 – 3 septembrie

            Zile de informare

            „Cărţile noastre la dispoziţia dumneavoastră”

„Prin carte şi lectură să ne cunoaştem istoria”

 

2 septembrie

1300    Anul 2013 – Anul Spiridon Vangheli

Lecturi comentate. Totalurile concursului de desene.

3 septembrie

1300      Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o carte”

Discuţia cărţii lui Nicolae Dabija „Nu vă îndrăgostiţi primăvara”

 

 

1500     „Cartea bună ne adună”

Ora cărţii cu copiii de la Centrul „Prometeu”

 

 

4 septembrie

1300 

Întâlnirea cu scriitorul Arcadie Suceveanu

 

5 septembrie

1100 

Odă cărţii

            Călătorie imaginară în lumea scrisului cu elevii de la Centrul de Educaţie Incluzivă, Gimnaziul „Mihai Viteazul”

 

6 septembrie  1000 

Forumul bibliotecarilor

            Totalurile Festivalului Naţional al Cărţii şi lecturii

Un comentariu

Din categoria Uncategorized

Cugetări despre carte

„Deschide cartea, ca să înveţi ce au gîndit alţii, închide cartea, ca să gîndeşti tu singur”
T. Heyde


„Lectura înaripează sufletul”
F. Volter


„Oamenii , cînd încetează să citească, încetează să se gîndească”
D.Dedro


„Lectura e cea mai bună şi cea mai eficientă învăţătură”
A.S.Puşkin


„Cărţile sunt adevăraţii prieteni ai copilăriei noastre şi mîngîerea vieţii întregi”
G.Călinecsu


„Din cărţi eu sorb cu atîta sete
Acel tezaur strămoşesc”
C.Dragomir


„Cartea este o comoară
Joc de flăcări, piatră rară”
M.Garaz


„Cartea este o zidire
A speranţei omeneşti”
A.Ciocanu


„Cartea este o comoară mai scumpă decît toate comorile pămînteşti, căci comoara aceasta înfrumuseţează sufletul omului”

Psaltirea slavonă

„ Nu e alta mai frumoasă şi de mai folos în viaţa omului zăbavă decît cetitul cărţilor”
Miron Costin 

„Citeşte! Citind mereu vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii”
Mihai Eminescu

„Cartea bună e un mare prieten care-ţi vorbeşte, de aşa de sus, cît vrei tu…”
Nicolae Iorga

„Cartea bună se încorporează în tine”
Nicolae Iorga

„…Dar unde carte nu e nimic nu e…”
G. Călinescu

„Cartea reprezintă un complex de energii materiale şi spirituale”
N.Iorga

„ Cartea devine amic suprem în viaţa omului. Puterea cuvîntului se îngheagă total în carte”
M.Costin

„… O carte nu poate fi citită, poate fi doar recitită”
G.Vieru

„ Înainte de orice, scopul unei cărţi este să te facă să gîndeşti”
Honore de Balzac

„Cînd o naţiune se deşteaptă, cărţile îi sunt memoria”
Ted Hughes

„ Cartea este motor şi judecător al istoriei, e un centru de nenumărate relaţii”
Borges

„Cartea e Dumnezeu Cuvîntător, iar orice întoarcere la Ea este o întoarcere le Dumnezeu”
Radu Preda

„O carte trebuie să fie securea care sparge banchiza ce o purtăm în noi”
Franz Kafka

„Citind o carte cunoaştem trecutul şi prezentul, ca apoi să ne dăm seama de ce trebuie să dorim un viitor”
Panait Istrati

„Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informaţie sau de contemplaţie”
Mircea Eliade

„Cărţile care te ajută cel mai mult sunt acelea care te fac să gîndeşti cel mai mult”
Proverb englez

„Cartea este un prieten, care nu înşeală nici odată”
Proverb francez

„Cărţile sunt punţi ale prieteniei şi ale înţelegerii între popoarele lumii”
Ion Dodu Balan

Selecţie de Dora Caitaz, şef serviciu bibliografic BPR „M.Sadoveanu”

Un comentariu

Din categoria Uncategorized

Campania Națională „Cartea – dar neprețuit”

campania dar nepretuit EU2

Scrie un comentariu

August 18, 2013 · 9:42 am

“Cartea – dar neprețuit”, acţiune de susținere a bibliotecilor publice prin donații de carte

În zilele 31 August – 5 septembrie va avea loc ediţia a III-a a Festivalului Național al Cărții și Lecturii (FNCL). Pretutindeni în ţară se vor desfăşura diverse activități menite să scoată în evidenţă, o dată în plus, importanța cărții și a lecturii in dezvoltarea personală şi profesională, să apropie cartea de cititor, să micșoreze drumul cărții spre mâna și inima cititorului. La această ediție a FNCL, pentru prima dată, va fi organizată campania naţională “Cartea – dar neprețuit”, acţiune de susținere a bibliotecilor publice prin donații de carte.
Această idee pornește de la faptul că resursele disponibile în bibliotecile publice nu mai țin pasul cu doleanțele și necesitățile membrilor comunității din aria de servire.
Finanațarea insuficientă din ultimele decenii și-a pus amprenta pe calitatea colecțiilor. Dacă foruri profesionale internaționale precum IFLA și UNESCO recomandă o rată medie de înnoire a colecției o dată la 7-10 ani, bibliotecile noastre au nevoie de aproximativ 50 de ani (media pe ultimii 5 ani) pentru a-și înnoi colecțiile.
Este exagerat de mult și cartea care de veacuri lucrează la dezvoltarea personalității în asemenea condiții poate lucra la distrugerea ei.
În asemenea condiții, bibliotecile au nevoie de ajutorul nostru pentru a putea ajuta, la rândul lor.
În țară este în deplină derulare poiectul pilot NOVATECA care prevede echiparea bibliotecilor publice cu tehnologii de infomare şi comunicare și de instruire a bibliotecarilor și utilizatorilor în vederea utilizării lor.
Când cei străini întind o mână de ajutor cei de-ai casei nu pot rămâne indiferenţi. Cuvintele lui John Glaswothy “Îmi place să ajut oamenii care se ajută singuri” ar trebui să ne învețe ceva.
Organizatorii campaniei naţionale „Cartea – dar neprețuit” solicită implicarea dvs. în susținerea bibliotecilor publice.
Donați o carte! Și nu contează în care bibliotecă va ajunge aceasta, în biblioteca din localitatea în care aţi crescut, în biblioteca de serviciile căreia vă folosiți acum sau în bibliotecile pe lângă care vă poartă drumul. Bibliotecile publice sunt bunuri comune, pe care le folosim împreună. Toate lucrează pentru compatrioții noștri, împreună cu care avem de construit un viitor pentru țara în care trăim.
Dăruind o carte bună poți bucura un om, poți deschide un drum!
Putem să ne ajutăm singuri pentru a demonstra că merităm să fim ajutați (când o cere situaţia).
Dragi prieteni FB-iști, fiecare avem în mediu peste 130 prieteni. Eu personal am 1317. Dacă înmulţim cu 130… Vă închipuiți câți oameni am bucura!, dacă fiecare ar dărui măcar o carte. (S-o facem! )
Campania “Cartea – dar neprețuit” este o campanie concurs și cele mai generoase donații vor fi menționate cu testimonii semnate de oagnizatori, dar și cu gratitudinea celor care vor beneficia de dărnicia noastră.
Dăruiește cartea cea mai dragă ție ca să semeni bucurie!
Vera Osoianu, director adjunct, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized