Arhive lunare: Noiembrie 2014

Recviem penru deportați

În cadrul Campaniei  Naționale ,,Copiii Moldovei citesc o carte”  BPR ,,Mihail  Sadoveanu” a organizat în colaborare cu  beneficiarii de la Centrul pentru Educație ,,Neoumanist” din orașul Strășeni și elevii clasei a X-a „B” de la Liceul  Teoretic ,,Mihai Eminescu” dirijaţi de   profesoara de limba română Aliona Certan, conferința literară cu genericul ,,Recviem pentru deportați”.

Conferința a avut ca bază lectura cărții scrise de Spiridon Vangeli ,,Copii în cătușele Siberiei”. În calitate de oaspeți ai acestei conferințe au fost invitați acei copii cândva deportați – doamna Olga Plesovski   și domnul Dumitru Busuioc, la momentul deportării având  9 și 7 ani.

Toți elevii au vorbit din suflet, inspirați din lectura cărții despre acest tragic   timp  și eroii curajoși îndragiți de ei.

Cu mari emoții copiii au ascultat cele povestite de foștii deportați, copii, care au fost desparțiți de părinți, frați, surori, bunei, supuși la munci grele, lipsiți de hrană și medicamente, de dreptul la învățătură.

Pentru acești copii care au suferit în Siberia de gheață elevii au adus mulțumiri, flori și plecăciuni. Ei ș-au exprimat dorința de a citi mai muite la această temă.

 

Maria Surdu, şef serviciu relaţii cu publicul,

BPR,,Mihail Sadoveanu”

 

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Campania „Copiii Moldovei citesc o carte” la Strășeni

„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viața copiilor, un rol mai mare decît în viața celor vîrstnici. Cartea citită în copilărie rămîne prezentă în amintire aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărțile pe care le citesc copiii își formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei anumite norme de conduită.”

În Cadrul Campaniei „Copiii Moldovei citesc o carte”, organizată de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu scriitorii, editorii, ilustratorii de carte, bibliotecile publice din republică ce se desfăşoară anual, pe întreg teritoriul republicii şi are ca scop atragerea copiilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase pentru copii şi adolescenţi ale autorilor autohtoni, Biblioteca Publică Raională ”Mihail Sadoveanu” a organizat un șir de activități culturale prilejuite de acest eveniment.

Pentru Campania „Copiii Moldovei citesc o carte” au fost propuse pentru lectură cărțile lui Spiridon Vangheli „Și eu sunt Guguță” și ”Copiii în cătușele Siberiei”.

Pentru desfășurarea cu succes a campaniei au fost întreprinse mai multe acțiuni:

  • BPR ”M. Sadoveanu” a repartizat bibliotecilor publice sătești cărți oferite ca donație;
  • Bibliotecile publice sătești, după posibilități, și-au completat colecțiile achiziționînd cartea respectivă;

A fost organizată lectura cărților recomandate, utilizîndu-se diverse forme de activitate: lecturi individuale, lecturi publice, lecturi comentate, mese rotunde, reviste bibliografice, expoziții de carte, desene asupra subiectului cărții ”Copiii în cătușele Siberiei”, întîlniri cu persoane care au fost deportate în Siberia.

Astfel, în această Campanie  au fost implicate atît BPR “Mihail Sadoveanu», cît și bibliotecile publice din raion, care au organizat diverse activități. La BPR ”Mihail Sadoveanu” au fost organizate mai diverse activități, precum: masă rotundă organizată în parteneriat cu gimnaziul ”Mihai Viteazul” din localitate. În cadrul activității a fost făcută o prezentare în Power Point a biografiei scriitorului. De asemenea au fost teatralizate fragmente din cartea ”Copiii în cătușele Siberiei”. Cu elevii din clasa a VII-B  de la Liceul ”Mihai Eminescu” a fost organizată o conferință literară asupra cărții ”Copiii în cătușele Siberiei”.

Pentru eleviii de la ”Centrul de Resurse pentru educația incluzivă ” a fost organizată o masă rotundă cu elevii claselor a 7-a și a 8-a.

La Liceul ”Mihai Eminescu” cu elevii clasei a 3-a a fost organizat un atelier de lectură, unde copilașii au avut posibilitatea să-și exprime, să-și împărtășească impresiile de lectură pe care le-au redat și în desene.

În șirul activităților culturale ce s-au desfășurat în cadrul Campaniei ”Copiii Moldovei citesc o carte” se înscriu  și întîlnirile cu persoane care au fost implicate în deportări sau au avut de suferit de pe urma deportărilor. Astfel de întîlniri au aut loc în biblioteciole publice din satele Sireți, Tătărești, Vorniceni, Ciobanca. La acele întîlniri de suflet au venit de la mic la mare pentru a fi mai aproape de persoanele care au suferit deportarea și care mai poartă și azi durerea represiilor în suflet.

Natalia Grițco, director adjunct

BPR „M.Sadoveanu”

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized